Musashino Yose, Japanese RAKUGO

  • pic1
  • pic2
Sunday 5 Jan 2013, 2:00PM
Musashino Public Hall
Tatekawa Shiraku
Sanyutei Hakucho
Ukurere Eiji
Katsura Edatarou
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT