Sanyutei Koyuza, Japanese RAKUGO

Saturday 1 Jun 2013, 3:00PM
Musashino Swing Hall
Sanyutei Koyuza
Katsura Shinji
Katsura Miyaji
Kagami Hatsune(Daikagura-Kyokugei)
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT