Horszowski Trio

Monday 17 Feb 2014, 7:00PM
Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hall
Jesse Mills, violin
Raman Ramakrishnan, violoncello
Rieko Aizawa, piano
Ticket
1,500JPY
SOLD OUT

Program
Beethoven: Piano Trio No.5 "Ghost"
Bernstein: Piano Trio
-----
Dvořák: Piano Trio No.3