Sanyutei Koyuza, Japanese RAKUGO

Sunday 15 June 2014, 2:00PM
Musashino Swing Hall
Sanyutei Koyuza
Katsura Utaharu
Tachibanano Enman
Kagami Michiyo
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT