Ayumi Koketsu Jazz Sax Quartet

Sunday 21 February 2016, 3:00PM
Musashino Swing Hall
Ayumi Koketsu
Kouichi Sato, piano
Koji Yasuda, bass
Masanori Ando, drums
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT