Reison Kuroda & LEO

Monday, November 23, 2:00 PM, 2020 (doors open 1:15 PM)
Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hallmap
Reison Kuroda, Shakuhachi
LEO, Koto
Ticket
3,500JPY
ages 25 and under 1,000JPY, limited number
SOLD OUT

Program
Takashi Yoshimatsu:Sougyofu
J.Cage:Dream
A.Piazzolla:Libertango
Tadao Sawai:Jougen no kyoku
MITSUZAKI Kengyo:Godanginuta
YOSHIZAWA Kengyo:Chidori no kyoku
G.F.Händel:Rinaldo, HWV 7, Act II Scene 4: Lascia ch'io pianga
JINBO Masanosuke:Oshusashi