Yukiko Uno violin recital

Saturday, December 19, 2:00 PM, 2020 (doors open 1:15 PM)
Musashino Shimin Bunka Kaikan, Main Hallmap
Yukiko Uno, violin
Koki Kuroiwa, piano
Ticket
1,000JPY

Program
W.A.Mozart: Violin Sonata No.18 in G Major K.301
M.Ravel: Violin Sonata in G Major
M.Ravel: Tzigane
L.v.Beethoven: Violin Sonata No.9 in A Major Op.47 "Kreutzer"