Past Events

Shoro Yose, Japanese RAKUGO
Tomoka Saruwatari and Yuki Tsuruya
Naomi Matsui and Mikiko Suzuki
Gilad Hekselman Quartet
Sandrine Piau, soprano; Susan Manoff, piano
  • Friday 14 Sep 2012, 7:00PM
  • Musashino Civic Cultural Hall, Recital Hall
  • More Information
Ryoki Matsui
Yasuko Harada and Tomoko Oshika
Rosario Giuliani Quartet
The 7th International Organ Competition Musashino Tokyo
  • Friday 21 - Saturday 29 Sep, 2012
  • Musashino Civic Cultural Hall, Recital Hall
  • More Information
Shouro Chano yu : Tea ceremony
  • Sunday 23 Sep 2012, 11:00AM,0:30PM, 2:00PM
  • Shouroan - Tea house
  • More Information
1 | 2