Past Events

Jean Michel Pilc Jazz Piano Trio
Adolfo Gutierrez Arenas, cello
 • Thursday 5 Nov 2015, 7:00PM
 • Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hall
 • More Information
Shoro Yose, Japanese RAKUGO
Musashino City Ballet 30th performance
 • Sunday 15 Nov 2015, 3:00PM
 • Musashino Shimin Bunka Kaikan, Main Hall
 • More Information
Shanghai Quartet
 • Monday 16 November 2015, 7:00PM
 • Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hall
 • More Information
Krzysztof Jablonski, piano
 • Tuesday 17 November 2015, 7:00PM
 • Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hall
 • More Information
Emanuel Ax, piano
 • Thursday 19 November 2015, 7:00PM
 • Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hall
 • More Information
Naomi Matsui, organ
 • Saturday 21 November 2015, 2:00PM
 • Musashino Shimin Bunka Kaikan, Recital Hall
 • More Information
Theatre Company Siyouyo "Dona-Dona ni Yoroshiku"
 • from Sunday 23 November to Sunday 30 November 2014
 • Musashino Arts Performing Theatre
 • More Information
Shouro Chano yu : Tea ceremony
 • Sunday 22 November 2015,
  11:00AM,0:30PM, 2:00PM
 • Shouroan - Tea house
 • More Information
1 | 2